Thursday, September 8, 2011

आमाको भूमिका

आमाको भूमिका निर्वाह गर्न पुरुषका लागि चूनैति नै हो । तरयी बुवाहरु यो चुनौति मौलदै छन् । आमा बुझ्न त्यतिबेला मात्र सकिन्छ जतिबेला त्यो भूमिकाको बिषयमा थोरै भएपनि बुझ्ने कोसिस हुन् । आमाको माया धेरैले पाउँछन् । तर यो मायाबाट बन्चित हुनेले बुवाबाट पाउने मायालाई पनि आमाकै जत्तिकै मान्नु पर्ने हुनसक्छ ।